Ny webbplats för skolpersonal på Åland

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har nyligen lanserat webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att alla lärare på Åland lättare ska hitta information om till exempel läroplaner, forskning inom olika områden, styrdokument och tips om fortbildningar.

 
Ny webbplats: www.utbildning.ax Ny webbplats: www.utbildning.ax

Syftet med webbplatsen är att utgöra en skolresurs på Åland och på ett snabbt och enkelt sätt nå ut till alla inom undervisningssektorn med relevant information om vad som är på gång inom utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå, inom skolorna och i vår omvärld. Ett annat syfte är att för allmänheten synliggöra utbildningsbyråns verksamhet, vilken omspänner allt från samarbetet med barnomsorgens förundervisning till Högskolan på Åland med dess forskning. Webbadressen är www.utbildning.ax

Hör mer: Ålands Radio