Ny yrkeslärarutbildning

 
Allt färre yrkeslärare utexamineras och andelen obehöriga lärare på gymnasiets yrkesprogram ökar. Regeringen har därför gett lärarutbildningsutredningen ett tilläggsuppdrag om att se över yrkeslärarutbildningen. Dessutom ska en ny utredning granska behörighetskraven för blivande yrkeslärare.
www.regeringen.se/sb/d/10007/a/103574