Nya åtgärder för integration

En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 

I årets landskapsbudget finns 800.000 euro avsatta för integrationsfrämjande verksamhet. De pengarna ska även användas till stöd i svenska språket inom barnomsorgen och grundskolan och till språkundervisning på Medis. 
 Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft den 1 januari är kommunerna skyldiga att ta fram ett integrationsprogram, men än så länge är det få kommuner som har kommit igång med arbetet. 
 E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi