Nya åtgärder för integration

 
I årets landskapsbudget finns 800.000 euro avsatta för integrationsfrämjande verksamhet. De pengarna ska även användas till stöd i svenska språket inom barnomsorgen och grundskolan och till språkundervisning på Medis.
Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft den 1 januari är kommunerna skyldiga att ta fram ett integrationsprogram, men än så länge är det få kommuner som har kommit igång med arbetet.