Nya bidragsbestämmelser för det fria bildningsarbetet

 
Enligt förslaget kommer landskapsbidraget att uppgå till högst 85 procent av det sökande bildningsförbundets godtagbara kostnader. Bidraget avser att täcka kostnader för administration, studiecirklar och kurser samt kostnader för särskilda utvecklings- eller andra projekt som hänför sig till bildningsverksamheten. Bildningsförbunden kan även få landskapsbidrag för föreläsning och seminarium. Förslaget reviderar även landskapets mål och syfte med bidragen, deska numera ska främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället. För att få bidrag ska verksamheten han anknytning till målen.
Mera information finns via
www.regeringen.ax/index.pbs?press[id]=813&press[n]=1&press[instance]=197