Nya digitala tjänster för läranden i Finland

Studievägledning och ett digitalt register över studieprestationer finns nu samlade i en tjänst.

 
Bild: Utbildningsstyrelsen Bild: Utbildningsstyrelsen

Som NVL tidigare berättat öppnades tjänsten KOSKI tidigare i år, med målsättningen att samla alla studieprestationer och examina i en digital plattform. Nu slås den ihop med studieinfo.fi, den digitala vägledningstjänsten för studier i Finland. 

Hjälper söka jobb

Meningen är att det skall bli lättare att sköta sin studieärenden och att söka jobb. Betyg och andra examensbevis kan till exempel exporteras till en arbetsansökan, eller skickas direkt till en arbetsgivare. Dessutom är det tänkt att ”Min studieinfo” skall hjälpa till vid validering av tidigare kunnande.

Slut på dubbleringen

Myndigheter som till exempel Folkpensionsanstalten kan också gå in i tjänsten vid frågor om rätt till studiestöd och andra stöd. Detta minskar förhoppningsvis behoven av flera parallella överlappande system.

Stöd för kompetensbehoven

– Min Studieinfo är ett viktigt steg för att alla finländare ska kunna använda information om sitt kunnande då de söker jobb och bygger upp en personlig meritförteckning. Nu ser vi de första tjänsterna som underlättar att efterfrågan och utbud av kompetens möts. Att påvisa och bygga upp sina kompetenser samt att uppdatera dem enligt arbetslivets behov är ett område där vi tydligt kan förbättra medborgarnas möjligheter att utnyttja offentlig data, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Till Min Studieinfo

Källa: Utbildningsstyrelsen