Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 

Detta unika samarbetsprojekt beskriver kärnkompetenserna teamsamverkan och förbättringskunskap med utgångspunkt i svensk vård och vårdutbildning. Målsättningen är att lyfta deras betydelse i vårdprofessionernas arbete med god och säker vård.
Sedan lång tid tillbaka har vården haft ett starkt forskningsfokus, men för att ny kunskap ska integreras i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdens vardag krävs gemensamma kompetenser. För att åskådliggöra vad teamsamverkan och förbättringskunskap omfattar ger rapporten en teoretisk grund med exempel från olika vårdsituationer och föreslår lärandemål.

Läs mer på Mynewsdesk.com.
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se