Nya mål och prov inom sfi

 
Skolverket har fått uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget gäller att se över och konkretisera det övergripande målet för sfi, samt målen för kurserna A, B, C och D i förordningen om kursplan för svenskundervisning för invandrare.
www.skolverket.se/sb/d/389/a/11617