Nya mobilitetsprogram för att stärka det nordisk-baltiska samarbetet

 
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger ekonomiskt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn. Programmet administreras av Nordiska ministerrådets kontor i Estland (www.norden.ee).
Det nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet för näringsliv och industri ger ekonomiskt stöd till olika intressenter inom näringslivet och den industriella sektorn. Programmet och administreras av Nordiska ministerrådets kontor i Lettland (www.norden.lv).
Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet inom området kultur ger stöd åt nätverksbyggande på lång och kort sikt, konstnärs-residens och mobilitet för professionella utövare av konst och kultur. Programmet pågår mellan 2009 och 2011 och administreras av Kulturkontakt Nord i Finland (www.kknord.org)
Mer information.