Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 

Det innebär en ytterligare förstärkning av antalet platser inom regionalt yrkesvux , yrkeshögskolan och universitet och högskolor. För yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) föreslås en satsning på ytterligare drygt 1,2 miljarder kronor 2018, vilket motsvarar 7 750 platser. Totalt innebär det att det kommer att finnas 31 500 utbildningsplatser inom kommunalvuxenutbildning på gymnasial nivå nästa år. Utöver satsningen på fler utbildningsplatser föreslår regeringen att 315 miljoner kronor avsätts under nästa år i syfte att stärka kvaliteten inom yrkesvux och ge bättre förutsättningar för att bredda utbudet av utbildningar.

Regeringens satsning på yrkeshögskolan innebär ett tillskott på 1 100 nya platser 2018 och för att begränsa bristen på ingenjörer satsas 20 miljoner kronor nästa år för att starta en succesiv utbyggnad av ingenjörsutbildningarna med fortsatta extra medel fram till 2023.

För att möjliggöra studier för fler och en bättre ekonomisk situation för de som studerar föreslår regeringen att höja studiemedlets bidragsdel med ca 300 kronor per studiemånad från 1 juli 2018.

Läs mer