Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 

Specialiseringsutbildningarna ska utgå från de behov som finns hos högskoleutbildade i arbetslivet och omfatta minst 30 studiepoäng. Inlärningen och påvisandet av den sakkunskap som ska uppnås ska ske i nära samarbete med arbetslivet.
 - Jag ser det som oerhört viktigt att alla högskoleutbildade har en karriärstig inom synhåll, som stöds av en högklassig utbildning. Universitetens och yrkeshögskolornas forskning och kompetens bör kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt. De nya specialiseringsutbildningarna erbjuder goda möjligheter för just detta, säger undervisningsminister Krista Kiuru.

Läs mera på Minedu.fi.
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi