Nya specialiseringsutbildningar kör igång

 

Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar som riktar sig till högskoleutbildade med erfarenhet inom arbetslivet. Syftet med utbildningarna är att främja de högutbildades professionella utveckling och fördjupa deras specialkompetenser.

Universiteten och yrkeshögskolorna kan ordna specialiseringsutbildningar enligt sitt utbildningsansvar. Utbildningarna ska ha en nära anknytning till arbetslivet och utgå ifrån de utbildningsbehov som de högskoleutbildade har för att sköta krävande expertuppgifter. Utbildningen ska omfatta minst 30 studiepoäng.

Författningsändringarna om specialiseringsutbildningarna trädde i kraft i början av året.

Läs mera