Nya steg och nytänkande behövs

 
Text: Risto Laakkonen

Nya steg och nytänkande behövs

Foto: Eivind Sætre /norden.org
Foto: Eivind Sætre /norden.org
Alla nordiska länder har varit utvandringsländer innan de blev invandringsländer. Sverige blev ett invandringsland under andra världskriget, Norge och Danmark på 1970-talet och Finland egentligen först på 1990-talet. Perioden efter andra världskriget ända fram till 1970-talet kallas i Finland för den slutna tiden p.g.a. att ingen invandring förekom. Under och efter andra världskriget tvingades Finland att omplacera 10-12% av sin befolkning från de karelska områden som Sovjetunionen hade erövrat.
Läs mer »