Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

 

Fem utbildningar ska ingå i projektet och de ska bedrivas med två utbildningsomgångar var. Utbildningarna startar hösten 2012 och 2013. Av intresseanmälningarna från olika utbildningsanordnare att medverka i försöket, har fem utbildningar valts ut. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån samma kriterier och krav som för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Läs mer på Yhmyndigheten.se