Nya tider för fristående examen i Finland

 

Regeringen avlät på torsdagen en lagproposition i syfte att utveckla systemet med fristående examen. Systemet skall ha en starkare koppling till arbetslivet på alla plan. Systemet med fristående examen har till en viss del splittrade verksamhetsmodeller som nu skall förenhetligas. Dessutom skall stödet till aktörerna öka.

Målet med det nya förslaget är att garantera att arbetslivet deltar i beslutsfattandet i systemets alla skeden. Den roll som utvärderarna, som består av representanter för arbetslivet och undervisningspersonal, har i förhållande till examenskommissionerna förtydligas. Samtidigt granskas examenskommissionernas uppgifter så att de i högre grad betonar utvecklandet av fristående examen och systemets kvalitet. 

Examenskommissionerna svarar fortfarande för att göra upp anordnaravtal för examina med examensanordnaren. Examenskommissionerna delar också ut betyg examina och delar av examina, men på basis av en tydligare utvärdering än för tillfället. 

Examensnämndernas tekniska arbete förenklas genom att man i anslutning till Utbildningsstyrelsen inrättar ett sekretariat för fristående examen. Sekretariatets uppgift är att assistera i examenskommissionens lagstadgade uppgifter. 

Avsikten är att lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016. 

Systemet med fristående examen fyllde i år 20 år. Systemet har varit en succé och antalet personer som avlägger fristående examen har vuxit stadigt så att det numera är ca 35 000 personer som avlägger sin grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående examen. 
 
Källa: Undervisnings- och kulturministeriet