Nya utbildningar till yrkeshögskolan

 
Syftet med denna ansökningsomgång är att få in nya utbildningar i yrkeshögskolan för att öka den totala volymen av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Det betyder att ansökningar om utbildningar som redan har statligt stöd som kvalificerad yrkesutbildning (KY), påbyggnadsutbildning (PU) eller kompletterande utbildning (KU) med start under hösten 2009 inte kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång.
www.ky.se