Nya vindar för vägledning

Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 
Karriärvägledning, samordning av vägledning och e-vägledning
Tid: 15 september 2016 kl. 9-16
Plats: Alandica kultur och kongresshus, Strandgatan 33, Mariehamn

Målgruppen var elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer, personal vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheter/arbets- och näringsbyråer samt övriga som arbetar med vägledning Seminariet var avgiftsfritt.

Resultat

Läs DialogWeb-artikeln om seminariet

 

Karriärkompetenser och karriärvägledning, Jan Lindblom, undervisningsråd vid Skolverket i Sverige och medlem i NVL:s vägledningsnätverk. 

 

Samordning av vägledning, Carola Bryggman, överinspektör vid Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet och medlem i NVL:s vägledningsnätverk 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Föreläsare: Mia Lindberg, universitetsadjunkt vid Malmö högskola 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Jaana Kettunen forskare vid Jyväskyla universitet

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Taru Kekkonen, ansvarig för e-utbildningen vid Otavan opisto samt medlem i NVL:s distansnätverk 

Läs mer om folkhögskolan Otavan Opisto