Nya visioner för äldre arbetare

 

I sin rapport önskar nätverket belysa och förbättra äldre arbetstagares situation genom att påpeka behovet av fler utvecklings- och valmöjligheter i arbete och lärande för dem. Man vill göra upp med stigmatiserande stereotypier samt identifiera rådande ambivalenser i dagens politik och praxis. Rapporten innehåller också nätverkets rekommendationer till nödvändiga åtgärder för att främja äldres möjligheter till arbete och lärande.
Länk till nätverkets sida med rapport