Nye budskaber i miljødebatten

 

Nye budskaber i miljødebatten

Vi ved alt om vores fladskærme, men intet om vores energiforbrug. Den karakteristik rammer ganske godt store dele af befolkningen i de nordiske lande, for miljøbudskaberne trænger i dag kun igennem til en sluttet kreds, påpeger kommunikationseksperten Christine Feldthaus

Start i skolerne. Gør sagen underholdende. Drop moralismen. Brug humoren. Fortæl om besparelserne i penge. Gør det sjovt at passe på miljøet. Find gode rollemodeller. Fortæl cases, der inspirerer.
Sådan lød en stribe håndfaste råd fra kommunikationseksperten Christine Feldthaus til deltagerne i den nordiske klimakonference.
For organisationer og myndigheder skal ikke lade sig vildlede af, at de nordiske lande typisk scorer højt i Eurobarometers målinger af, hvor vigtigt miljø er for forskellige landes befolkninger eller hvor velinformerede, vi føler os om miljøspørgsmål. Analyserer man et par spadestik dybere, viser det sig blandt andet, at halvdelen af befolkningen er temmelig ligeglade med miljøet.
- Men vi ved jo godt, hvad vi skal svare, når vi bliver ringet op til en undersøgelse. Selv ryger jeg i så fald kun fem cigaretter om dagen og ikke de sædvanlige 17, slog Christine Feldthaus fast.

Håndbog i miljø

Interessen for at skabe en bæredygtig udvikling findes især hos dem, der orienterer sig mod fællesskabet. De er idealister, veluddannede og fornuftsprægede og behøver ikke økonomiske incitamenter for at handle miljøbevidst. Derimod er interessen markant mindre til stede hos den halvdel af befolkningen, der karakteriseres som de moderne og de individorienterede.
- Vi skal passe på, at spørgsmålet om miljø og bæredygtig udvikling ikke bliver en sag alene for en lukket klub af folk, der allerede er frelste. Budskaberne skal kommunikeres på nye måder, hvis den halvdel af befolkningen, der halter langt bagefter i interesse, skal med, lød det fra Christine Feldthaus, som mente, at det efter 20 års virke i reklamebranchen med at stimulere forbrug kunne være tid til, at en som hun tog udfordringen op med at skrue ned for CO2-forbruget og samtidig kommunikerede sine erfaringer til andre, der heller ikke hidtil har ageret miljøbevidst.
Det er blevet til håndbogen ”Feldthaus skruer ned”.

Kendskab til el-slugere

- Mit udgangspunkt var, at jeg som mange andre havde lavt eller intet kendskab til familiens el-, varme- og vandforbrug. Jeg anede intet om, hvor stort et CO2-udslip, vores livsstil bidrog til, ligesom jeg intet vidste om vores kostvaners indvirkning på miljøet blandt andet.
Væsentligt klogere er forfatteren i mellemtiden blevet. Blandt andet på de forskellige teknikere, man må hyre for at få råd om nødvendige investeringer i boligen, hvis ambitionen er at skrue 10 procent ned for ressourceforbruget. El-slugende hårde hvidevarer er blevet smidt på porten, kost- og indkøbsvaner lagt om, cykler er blevet pumpet og toget valgt frem for indenrigs- og udenrigsfly, når foredrag eller familieferier kaldte.
Det kan lade sig gøre at skrue markant ned for forbruget i velfærdsnorden og samtidig beholde både sit liv, sit job og sin familie nogenlunde intakt, men det sker ikke uden afsavn, lød Christine Feldthaus’ erfaring.

Skru ned for rødvinen

- Der skal i adskillige hjem skrues ned for rødvinsforbruget, og man risikerer, at teenagebørn i perioder om muligt flytter hjem til deres far i protest over for mange kødløse dage i den nye bæredygtige husholdning. Man skal kunne se charmen ved at droppe udlandsrejser til fordel for en cykeltur under hjemlige himmelstrøg i sommerferien. Selv har jeg blandt andet udviklet en passion for kompostorme, lært at værdsætte tiden i toget frem for i bilen og gjort det til en sport selv at være en case, der forhåbentlig kan inspirere andre, sagde hun.
Selv om det endelige resultat er vanskeligt at opgøre præcist endnu, fik Christine Feldthaus og familie skruet markant ned med imellem 10 og 43 procent reduktioner i CO2-udslip, når det gjaldt henholdsvis varme, vand, el og transport. Dermed er de ca. 20.000 kr., der blev investeret i blandt andet isolering og elsparepærer snart hentet hjem igen.

Bogen ”Feldthaus skruer ned” udkom i september 2008 på forlaget Thaning og Appel.

Murer demonstrerer miljørigtigt byggeri på en af byens markedspladser
Murer demonstrerer miljørigtigt byggeri på en af byens markedspladser