Nye forskningsoversigter

 

NCK har udarbejdet en ny forskningsoversigt over den viden, som findes internationalt om effekten af CL i voksenundervisningssammenhænge.
Forskningsoversigten indgår som en del af projektet "Det samarbejdende klasserum", hvor CL afprøves og evalueres i et samarbejde med flere VUC’er i og omkring København. Forskningsoversigten viser en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte.
Læs mere og download forskningsoversigten – Cooperative Learning set i et voksenundervisningsperspektiv på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9411

Transfer mellem uddannelse og arbejde

sammenfatter hvilke faktorer, der bidrager til, at det vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten er "anvendelsesorienteret". Det betyder, at den præsenterer empirisk funderede resultater (evidensbaseret viden) om, hvad vi ved. Pjecen kan rekvireres på Nationalt Center for Kompetenceudvikling eller downloades på www.ncfk.dk