Nye læreplaner

 

De gir uttrykk for ny utdanningsstrategi med hovedsatsing på å fostre målbevisst de kunnskaper, kompetanse, og attityder som støtter enkeltpersonenes mulighet for å bli kritiske, aktive og potente deltakere i et likestilt demokratisk samfunn. Kjernen i utdanningsstrategien er flettet av seks grunnkomponenter: leseferdighet, holdbarhet, demokrati, likestilling, sunnhet og velferd og kreativitet. De nye læreplanene er tilgjengelige på departementets hjemmeside og de blir utgitt til høsten 2011. Læreplanene trær i kraft fra og med neste skoleår og de blir innført i løpet av de neste tre årene. 

Læreplaner på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/