Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 
NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning præsenterer nye materialer om anvendelse af IT systemer og IKT-baseret pædagogik i fængselsundervisning. Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og utveckling av de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler i de nordiske lande. 

Netværket arbejder med udvikling af fængselsundervisning og har udviklet de nedestående materialer for at samle og formilde viden om IT uddannelsessystemer og –værktøjer til kompetenceudvikling i fængslerne. Videoerne præsenterer eksempler og erfaringer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. 

Hvilke udfordringer har de indsatte, når de kommer tilbage til samfundet efter deres afsoning? 

Per Thrane, udviklingskonsulent i Kriminalforsorgen i Danmark, diskuterer aktuelle IT og digitaliseringsudfordringer med Christer Olsson fra Kriminalvarden i Sverige.

 

Hvad betyder deltagelsen i fængselsundervisning for de indsatte? Hvad skaber succes for dem, og hvorfor?

Den næste materiale er et interview med to indsatte fra den lukkede afdeling på Søbysøgård Fængsel i Årslev, Danmark. Mød de to indsatte, og hør deres erfaringer fra at deltage i online undervisning i fængslet, og hvad kompetenceudviklingen betyder for dem og deres fremtid. 

 

Modeller for implementering af digitale systemer til fængselsundervisning

Norge, Sverige og Finland har forskellige IT-løsninger og modeller til fængselsundervisning. Se videoen for at få et overblik over de forskellige værktøjer og erfaringer med at bruge dem.

 

Den næste video opsummerer Danmarks arbejde med IT systemer i undervisningen i både åbne og lukkede fængsler.

 

Hvad er visionerne for fængselsundervisningens fremtid? 

Hør netværkets bud på fremtidens muligheder inden for fængselsundervisning. 

 

Præsentation af netværksmedlemmerne

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning arbejder med fængselsundervisning på tværs af alle nordiske lande. Deltagerne kommer fra Kriminalforsorgen i Danmark, Kriminalomsorgen i Norge, Kriminalvarden i Sverige og Oulun aikuislukio ja eLukio og RISE Brottspåföljdsmyndigheten i Finland.
Mød netværksmedlemmerne i videoen her:

 

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål eller kommentarer til materialerne, kontakt venligst Terje Røstvær, fmhoter@fylkesmannen.no.
Find alle materialer her.