Nye regler på udlændinge- og integrationsområdet

 

Regeringen har indgået aftale med et støtteparti om nye regler på udlændinge- og integrationsområdet. Nogle af ændringerne og stramningerne har FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) tidligere forvarslet, men oveni dette er også indført et nyt point-system for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark: Hvis man deltager i højskolekursus, kan det bidrage til at opnå 15 af de krævede 100 point.

Se aftalen på Integrationsministeriets hjemmeside (15.3.2010):
www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/SearchNews.htm?searchtype=news

Se FFD' uddrag af aftalen, hvor FFD fokuserer på, hvad FFD formoder er mest relevant for højskolerne:
www.ffd.dk/indsatsomraader/internationalt/udenlandske-elever

Se det fremsatte lovforslag (26.3.2010):
www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/
20091/lovforslag/L188/som_fremsat.htm