Nye tal fra Islands Statistik om elevers afsluttede eksamen ved 24 års alderen

 

En trediedel har ikke afsluttet videreuddannelse ved 24 års alderen
Årgangen 1982 tæller ifl. Islands Statistik 4.352 individer. 2.701 af dem har afsluttet e eller anden uddannelse ifl. Islands Statistik's register over afsluttede eksamen året 2006 eller 62,1% af årgangen. Langt de fleste havde afsluttet videreuddannelse. 
De, som ikke er blevet registreret i noget studie, er 224 eller 5,1% af årgangen og knap en trediedel af årgangen eller 1.427 individer er blevet registreret i en eller anden uddannelse men har ikke afsluttet den. 

Flere kvinder end mænd har afsluttet en eller anden uddannelse
Islands Statistik's tal viser at kvinder er forholdsvis langt flere end mænd i den gruppe som har afsluttet eksamen. 96,5% kvinder  og 93,2% mænd har siddet på skolebænken i Island og 69,7% af kvinderne har afsluttet en eller anden uddannelse mens tallet for mænd er  55%.

Forholdsvis færre afslutter eksamen ude på landet end i hovedstadsområdet
Forholdsvis flere afslutter eksamen i hovedstadsområdet end ude på landet. Stor forskel findes der blandt mænd efter landsdel. Den er lavest på Vestfjordene eller 36,3% men højest i Reykjavik eller 57,2%. Mindre forskel findes der blandt kvinder, de færreste kvinder afslutter eksamen i Sudurnes eller 51,1% mens de fleste kommer fra hovedstadsområdet uden Reykjavik eller 69,8%.

Flere mænd end kvinder afslutter erhvervsuddannelse
Nogle har afsluttet eksamen af flere end en linie og er antal afsluttede uddannelser derfor højere end antal elever. Afsluttet videreuddannelse af boglig linie er om 60% af alle afsluttede videreuddannelser og når man undersøger højeste afsluttede eksamen er det studentereksamen det mest almindelige eksamen som årgangen 1982 afslutter. Seks af hver ti kvinder afslutter eksamen af boglig linie men seks af hver ti mænd afslutter erhvervsuddannelse.

Rapporten findes på Islands Statistik's hjemmeside:
www.hagstofa.is/Utgafur/Utgafur-eftir-efni/Skolamal