Nye uddannelsesinitiativer på Færøerne

 
Uddannelsen er organiseret som en diplomuddannelse bestående af 60 ECTS, som er opdelt i seks selvstændige moduler. Planen for denne efteruddannelse for lærere er, at de følger et modul per semester som deltidsundervisning fordelt over tre år. Indholdsmæssigt ligger hovedvægten på forskning og teori om det at læse og skrive, læsevanskeligheder, specialpædagogik og psykologi.
Der er stort behov for denne uddannelse, som har det formål at yde kvalificeret vejledning i forbindelse elever med særlige behov, fx med børns, unges og voksnes læse-, skrive- og andre indlæringsvanskeligheder. De fleste skoler på Færøerne har mangel på lærere, som har specialviden indenfor dette område.
Et andet initiativ som ministeren også har sat i gang 1.august i år er en kort uddannelse om dysleksi. Målgruppen er lærere, der underviser voksne, som er ordblinde. Uddannelsen består af 200 undervisningstimer og er etableret i samarbejde med Voksenskolen i Albertslund i Danmark. Deltagere er lærere fra  erhvervs- og gymnasieskoler, som kommer til at undervise voksne med dysleksi.
Med disse nye uddannelser og pædagogiske initiativer håber ministeren, at det faglige og pædagogiske grundlag for at udvikle folks læsefærdigheder som helhed bliver betydeligt forbedret.