Nye utdanninger for flyktninger i Norge

Fagskolen Diakonova og AOF Østfold skal utvikle nye utdanninger for flyktninger i Norge

 
 Nye utdanningsmuligheter for flyktninger i Norge Nye utdanningsmuligheter for flyktninger i Norge

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyste ut midler til en pilotordning for utdanning for flyktninger. Fem søknader kom inn på til sammen 6,3 millioner, mens to søknader på til sammen 3 millioner kroner ble innvilget.

HK-dirs pilotrordning skal bidra til å rekruttere flere flyktninger inn i høyere yrkesfaglig utdanning og utvikle tilpassede utdanningsprogram. Direktør i HK-dir, Sveinung Skule, peker på at dette vil resultere i bedre muligheter for flyktninger å delta i høyere yrkesfaglig utdanning, at det vil bidra til at flere får relevant kompetanse som kan brukes i arbeidslivet og at utdanningene er relevante for arbeidslivets kompetansebehov.

Fagskolen Diakonova var én av utdanningstilbyderne som fikk søknaden sin godkjent. Det modulbaserte utdanningstilbudet skal utvikles over en periode på to år, og skal bidra til å øke flyktningers deltakelse i høyere yrkesfaglig utdanning, arbeidsliv og i sosialt nettverk. Prosjektet skal ta utgangspunkt i helse og omsorg og legge vekt på språkopplæring og praksis. Modulene skal resultere i en fagskolegrad.

AOF Østfolds utdanningstilbud skal gi flyktninger et tilrettelagt studium innen psykisk helsearbeid og skal resultere i 60 studiepoeng. Både Fagskolen Diakonovas og AOF Østfolds tilbud skal fokusere på språkopplæring og de samarbeider med flere aktører i offentlig, privat og ideell sektor. Kursene skal gjennomføres i Bergen, Oslo og Fredrikstad hvor også praksisplassene skal være.

Mer informasjon om utdanningene finner du her