Nye verktøy for kartlegging og e-læring i voksenopplæringen

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

 
Skjermdump fra en av e-læringsressursene som lanseres i høst.) Skjermdump fra en av e-læringsressursene som lanseres i høst.)

Kartleggingsverktøyet benyttes når deltakere skal innplasseres på riktig nivå. E-læringen er en fagressurs som benyttes av deltakere og lærere i undervisningen.

E-læringen i lesing vil kunne brukes av voksenopplæringssentre i hele landet, både av lærere og deltakere i FVO, ordinær grunnskoleopplæring og i norsk- og samfunnskunnskapsopplæring.

Verktøyet gir lesetrening i fag i FVO, og er inndelt etter modul og språknivå, slik at deltakere får tilgang til ressurser på riktig nivå og innenfor de fagene de er påmeldt i FVO. 

E-læringen er plattformuavhengig, og kan brukes både på pc/mac, nettbrett og telefon.

Se introduksjonsfilm til e-læring i lesing.

Les mer om forberedende voksenopplæring (FVO).