Nyt Danmarkskort for alle mellemlange videregående uddannelser

 
Sammenlægningen er en af de mest omfattende reformer i uddannelsessektoren i nyere tid og trådte i kraft den 1. januar 2008. Sammenlægningen omfatter alle professionsbacheloruddannelser – det vil sige de mellemlange videregående uddannelser til blandt andet lærer, diplomingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver og jordemoder – samlet i syv store professionshøjskoler.
Den overordnede uddannelsespolitiske vision for professionshøjskolerne er at skabe uddannelsesinstitutioner, der kan give et ligeværdigt uddannelsestilbud med universiteterne, imødekomme et foranderligt arbejdsmarkeds behov og skabe nye uddannelser foruden at udvikle de eksisterende uddannelser. På denne måde vil professionshøjskolerne bidrage til at realisere regeringens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge i 2015 skal have en videregående uddannelse og at færdiggørelsesalderen reduceres.
En oversigt over det nye danmarkskort på uddannelsesområdet er nu tilgængeligt på
www.uvm.dk/07/images/professions.gif