Nyt center for offentlig innovation

Regeringen har sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO besluttet at oprette et Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor, samt inspirere medarbejdere i kommuner regioner og i staten til i højere grad at lære af hinanden.

 
NVL: [Ny utgåva]

Emnerne kan være mange fx med tillidsbaseret ledelse, medarbejderdreven innovation, velfærdsteknologi, borgerinddragelse eller nye former for arbejdstilrettelæggelse. Centret skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter på kryds og tværs i hele den offentlige sektor.
Center for Offentlig Innovation indgår i regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. Der er på baggrund heraf afsat 28 mio. kr. over tre år (2014-2016) til drift af centeret
Centeret placeres i fysisk tilknytning til KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og refererer til parterne bag aftalen.

Læs mere på ministeriets hjemmeside eller KORA’s hjemmeside

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk