Nyt nationalt videncenter for frie skoler

 

Videncentret er oprettet for at fastholde og styrke frihedstraditionen i frie og folkeoplysende skoler. Formålet med centret er at tilvejebringe systematisk og evidensbaseret viden om de frie skolers pædagogiske praksis og skolevirksomhed, dokumentere det og formidle det videre.
På centrets hjemmeside kan hentes viden om feltet, nyeste forskning og aktuelle begivenheder. Bl.a. et igangværende udviklingsprojekt om ”Samværets betydning for højskolerne” som centret gennemfører i samarbejde med Folkehøjskolens forening i Danmark.

Læs mere på www.videnomfrieskoler.dk/forside