Nyt netværk i NVL har fokus på kompetenceudvikling af ”voksenlærere”

Et nyt tværgående netværk i NVL skal samle og skabe synergi mellem den viden og kunnen, der er i NVLs forskellige netværk.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Kompetenceudvikling af den nordiske ”voksenlærer” har været et prioriteret tema i NVL og Nordisk Ministerråd i flere år.

NVL har gennemført kortlægninger, analyser og pilotprojekter med henblik på at styrke kvaliteten i arbejdet med voksnes læring. 

Næsten alle NVLs tematiske netværk har haft fokus på kompetenceudvikling af de, der arbejder med temaer inden for voksnes læring i forskellige områder, kontekster og roller. 

NVL følger nu op på dette arbejde gennem etablering af et tværgående netværk, der har til opgave at synliggøre aktuelle kompetenceudviklingsbehov og udvikle en organisk model for kontinuerlig, praksisnær og fleksibel kompetenceudvikling.

En organisk model for kompetenceudvikling skal ses som et supplement til eksisterende formelle uddannelser. Modellen skal medvirke til at kvalificere daglig praksis gennem dialog, udvikling samt viden- og erfaringsdeling om aktuelle udfordringer i samskabende læreprocesser. Modellen bygger på nordiske værdier og retter sig mod alle sektorer og lande.

Netværket har haft første møder i efteråret 2018.

Tidligere arbejde og inspiration tæller bl.a.:
•    Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling, 2017
•    Evaluation of transformative learning circles, 2017
•    Arbejdsliv i Norden, Nielson, Poul, NMR 2016
•    Den Nordiske voksenlærer, 2011
•    Innovative læreprocesser i praksis, 2009