Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 

Notatet bygger på de forskningsresultater, som er offentliggjort og indsendt fra september 2011 til december 2012. Rapporten er udgivet af Ministeriet for Børn og Unge, og formålet med notatet er inspirere til videre forskning og udvikling af erhvervsuddannelserne.

Download rapporten på Uvm.dk.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk