Nyt råd for internationalisering af uddannelserne

 
Undervisningsminister Bertel Haarder har besluttet at nedsætte et nyt råd, rådet for internationalisering af uddannelserne. Rådet skal rådgive ministeren om tiltag der kan medvirke til en større internationalisering af uddannelserne. Med internationaliseringen af uddannelserne forbedres de danske studerendes muligheder for at studere i udlandet. Internationaliseringen er et led i en samlet indsats for at markedsføre Danmark som uddannelsesland. 
Læs mere…