Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 

Det nye videncenter VIFO etableres i regi af Idrættens analyseinstitut, IDAN, der som folkeoplysningen er placeret i kulturministeriet. Videncentrets opgaver er blandt andet at følge, diskutere og stille forslag til kvalitetssikring og dokumentation af den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne- og ungdomsarbejdes virke, herunder statistikker, evaluering og undersøgelser. VIFO har en bevilling på 6.mill. kroner til en periode på tre år med virkning fra 1. januar 2013. 
 IDAN forventer at arbejds- og indsatsområder for det videncenter kan meldes ud i løbet af et par måneder.

Læs mere: 
IDANs hjemmeside 
Dansk folkeoplysnings hjemmeside 
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk