Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

 

Det nye videncenter VIFO etableres i regi af Idrættens analyseinstitut, IDAN, der som folkeoplysningen er placeret i kulturministeriet. Videncentrets opgaver er blandt andet at følge, diskutere og stille forslag til kvalitetssikring og dokumentation af den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne- og ungdomsarbejdes virke, herunder statistikker, evaluering og undersøgelser. VIFO har en bevilling på 6.mill. kroner til en periode på tre år med virkning fra 1. januar 2013.
IDAN forventer at arbejds- og indsatsområder for det videncenter kan meldes ud i løbet af et par måneder.

Læs mere:
IDANs hjemmeside
Dansk folkeoplysnings hjemmeside