Nytænkning øger udsatte borgeres mulighed for job

 

Adskillige arbejdspladser i københavnsområdet får i dag frokosten leveret fra cateringfirmaet Allehånde Køkken, der er skabt som en virksomhed, der især skal beskæftige og uddanne døve medarbejdere. Her forenes ambitionerne om det gode måltid med ønsket om at integrere mennesker med et handicap på lige fod med alle andre på arbejdsmarkedet. Virksomheden er skabt i et samarbejde mellem ambitiøse kokke og en døveforening med bistand fra Københavns Kommune og en række fonde.
Samarbejder som disse spirer mange steder i landet og vil brede sig endnu mere i de kommende år, lyder vurderingen i Center for Socialøkonomi, som blandt andet faciliterer samarbejde mellem virksomheder, kommuner, iværksættere og frivillige organisationer med henblik på at skabe flere af denne type socialøkonomiske virksomheder.

Stærke netværk og partnerskaber

- Det er vigtigt, at netværkene mellem de forskellige sektorer bliver betydeligt stærkere, så nøglepersoner i virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner lærer hinanden at kende og deler viden indbyrdes. Gennem fælles netværk, mentorordninger, faglig opkvalificering og udvikling af konkrete, lokale strategier i kommuner og regioner kan vi nå et større skridt i retning af et mere rummeligt arbejdsmarked. Frivillige organisationer skal fx lære af erhvervslivet at tænke i forretning frem for fundraising. På samme måde skal erhvervslivet have et større kendskab til de ressourcer, nye socialøkonomiske virksomheder som Specialisterne besidder, pointerer Lars René Petersen, der er direktør i Center for Socialøkonomi.
Specialisterne beskæftiger personer med autismespektrumforstyrrelser, der har en række særlige karaktertræk, som bl.a. sans for detaljer, logisk tankegang, systematik, vedholdenhed og koncentrationsevne. De virker i dag som konsulenter for en række førende virksomheder i Danmark inden for test og kvalitetssikring af software samt datahåndtering.

Udsatte er en mangfoldig gruppe

Center for Socialøkonomi arbejder målrettet for såvel at øge rummeligheden på det traditionelle arbejdsmarked som for etablering af nye socialøkonomiske virksomheder.
- Der er stort behov for begge dele og for at tænke både i ordinære job og i fleks- eller skånejob. Vi har i dag en stor og mangfoldig gruppe mennesker med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne, der er sat helt uden for arbejdsmarkedet. Nogle kan finde vej til traditionelle virksomheder, men risikerer meget vel at ryge ud igen i krisetider som nu, fordi de ikke kan levere en indsats på 100 procent. Er man der imod ansat i en socialøkonomisk virksomhed, hvor rammerne fra starten er tilrettelagt ud fra medarbejdernes behov og begrænsninger, er der mindre risiko for at komme til kort, konstaterer Lars René Petersen.

Uddannelse styrker iværksætteri

Han ser en særlig rolle for uddannelsesinstitutioner som bl.a. VUC og AMU i at være med til at styrke socialt iværksætteri. Både ved at åbne kursisternes øjne for denne del af arbejdsmarkedet og ved at tilrettelægge nye typer af uddannelsesforløb.
- Vi får hyppigt henvendelser fra såvel organisationer som enkeltpersoner med ambitioner og gode ideer til socialøkonomiske virksomheder, men de savner sparring og kompetencer til at omsætte ideerne til handling. Dem rådgiver vi gerne, men der er også behov for målrettede uddannelsesforløb og workshops, som voksenuddannelserne oplagt kunne iværksætte i partnerskab med allerede eksisterende virksomheder, fremhæver Lars René Petersen.


Socialøkonomiske virksomheder

• Er karakteriserede ved, at de vil løse sociale, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer i tæt samarbejde med deres omgivelser.
• De bidrager med nye velfærdsløsninger, beskæftigelses- og vækstmuligheder.
• De er først og fremmest baseret på en humanitær eller miljømæssig idé og investerer virksomhedens overskud i at udvide eller konsolidere sig.
• De har en anden selskabsform end traditionelle erhvervsvirksomheder, der bl.a. skal tjene penge hjem til aktionærerne.
• De ønsker et tæt samspil og samarbejde med bl.a. lokale myndigheder, civilsamfundet og andre virksomheder.

Links:
www.socialokonomi.dk
www.allehaande.dk
www.specialisterne.dk