Nytt NVL-nettverk retter søkelyset mot kompetanseutvikling i arbeidslivet

11. og 12. september møttes NVLs nye nettverk for arbeidslivets parter i Oslo for første gang. Nettverket skal jobbe med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet, og det første møtet gikk med til å bli kjent og planlegge aktiviteter for resten av 2018 og 2019.

 
Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nettverket bygger videre på arbeidet i NVL-nettverket «Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv» (2014-2017) samt nylige rapporter avgitt til Nordisk Ministerråd om nordisk utdanningssamarbeid, arbeidsliv og voksnes læring, blant annet Poul Nielsons «Arbejdsliv i Norden - Udfordringer og forslag» (2016).

Målet er at nettverkets medlemmer skal fordype seg i problemstillinger og tema av felles interesse for de nordiske landene og utarbeide en felles kunnskap om og forståelse av disse. 

Første workshop for inviterte gjester går av stabelen i Oslo 21. november og har tittelen «Den digitale reisen – hvordan får vi de ansatte med?»