Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

 

Den nya förordningen innebär att minst 3 kommuner måste söka statsbidraget gemensamt. Syftet är att i högre grad kunna möta arbetsmarknadens regionala och lokala behov av kompetens med gymnasial yrkesutbildning för vuxna samtidigt som man stärker regional samverkan. Statens skolverk får i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell och kommer också att tillsammans med de nationella programråden som finns inom samtliga yrkesområden på gymnasial nivå diskutera vilka kombinationer av sammanhållna kurser som olika branscher ser som nödvändiga för att uppnå rätt kompetenskrav En del av platserna kommer att fördelas till regioner som erbjuder yrkesutbildningar parallellt med utbildning inom svenska för invandrare eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. För 2017 kommer det att finnas nästan 22 000 utbildningsplatser inom ramen för regionalt yrkesvux.

Läs mer

regeringskansliet.png