Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 

Folkbildningens Vägval & Vilja har fokus på fem övergripande prioriteringar för den samlade svenska folkbildningen inför framtiden.
 • Bildning & sammanhang
 • Tillgänglighet & delaktighet
 • Medborgare & civilsamhälle
 • Arbetsliv & livslångt lärande
 • Kultur & kreativitet
 En viktig del av det folkbildningspolitiska dokumentet är att lyfta fram folkbildningen som en sektor och samlad kraft i samhället och att ge en korrekt och uppdaterad bild av hur folkbildningen tolkar folkbildningsuppdraget under 2010-talet. Dokumentet blir en grundval för dialog med beslutsfattare på olika nivåer.

Läs mer: www.folkbildning.se/Vagval/
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se