Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

 

Folkbildningens Vägval & Vilja har fokus på fem övergripande prioriteringar för den samlade svenska folkbildningen inför framtiden.
• Bildning & sammanhang
• Tillgänglighet & delaktighet
• Medborgare & civilsamhälle
• Arbetsliv & livslångt lärande
• Kultur & kreativitet
En viktig del av det folkbildningspolitiska dokumentet är att lyfta fram folkbildningen som en sektor och samlad kraft i samhället och att ge en korrekt och uppdaterad bild av hur folkbildningen tolkar folkbildningsuppdraget under 2010-talet. Dokumentet blir en grundval för dialog med beslutsfattare på olika nivåer.

Läs mer: www.folkbildning.se/Vagval/