Nytt håp om momskompensasjon for studieforbund

 

Under frivillighetens spørretime ble norske stortingspolitikere utfordret på sin frivillighetspolitikk. En av de positive overraskelsene var den brede enigheten om at studieforbund bør få momskompensasjon.

les mer