Nytt kompetansebehovsutvalg for perioden 2021-2027

Ny teknologi, det grønne skiftet og de raske omstillingene som følger av dette er bakteppet for det nye norske Kompetansebehovsutvalgets (KBU) arbeid. Utvalget skal vurdere utdanningssystemets behov for å dekke samfunnets behov de kommende årene.

 
 Neste møte i Kompetansebehovsutvalget gjennomføres 4.-5. oktober 2021. Utvalget fortsetter arbeidet med problemstillinger og temaer for de første rapportene. Neste møte i Kompetansebehovsutvalget gjennomføres 4.-5. oktober 2021. Utvalget fortsetter arbeidet med problemstillinger og temaer for de første rapportene.

Ny teknologi, det grønne skiftet og de raske omstillingene som følger av dette er bakteppet for det nye norske Kompetansebehovsutvalgets (KBU) arbeid. Utvalget skal vurdere utdanningssystemets behov for å dekke samfunnets behov de kommende årene.

KBU ledes av Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og består av forskere og representanter for de sentrale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Norge

Utvalget skal levere minst en hovedrapport hvert år. Et annet formål med utvalget er å legge til rette for dialog mellom de ulike interessegruppene om hva som skal til for å dekke samfunnets behov for kompetanseutvikling,

Fagskole på dagsorden

I møtet skal utvalget blant annet diskutere:

- Det vil være et stort behov for akademisk kompetanse for å lykkes i omstilling av økonomien. Vi må se på hva vi vet vi trenger her og nå, men også hva behovet vil være lenger frem i tid. Koronapandemien har vist oss viktigheten av nødvendig kompetanse for å lykkes med store og plutselige utfordringer, sier Meling.

Kompetansebehovsutvalget ble først nedsatt i 2017 og har så langt lagt frem tre rapporter for Kunnskapsdepartementet.

kompetansebehovsutvalget logo

Utvalget møtes for andre gang i år - den 4. og 5. oktober. På dagsorden er blant annet en diskusjon om de viktigste driverne for kompetansebehov. Også fagskolesektoren skal diskuteres. KBU skal legge fram en delrapport om fagskolene, som skal legges fram i juni 2022. I den forbindelse vil Håkon Høst, forsker 1 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) holde et innlegg om fagskolesektoren.

Mer om KBU finner du her