Nytt kunnskapsenter for utdanning

 

Det nye senteret skal lete med lykt og lupe etter alle forskningsartikler som er publisert på utdanningsområdet i Norge og internasjonalt. Forskningsrådet har fått i oppgave å etablere senteret. Kunnskapssenteret skal sammenstille og formidle forskning om hele utdanningssektoren. Kunnskap om hva som gir god kvalitet i barnehager, grunnopplæringen og i lærerutdanningene er det første som blir prioritert.

Les mer her: Forskningsrådet