Nytt samarbetsprogram

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», som gjelder fra 2015. Programmet skal bidrage til at fokusere og målrette samarbejdet, som udspringer af de politiske dagsordener i landene og på Færøerne, Grønland og Åland. Programmet beskriver de temaer, som ministrene ønsker at give særlig opmærksomhed.

Det nordiske uddannelsessamarbejde omfatter hele spektret fra børnehave/førskole til grundskole, ungdomsuddannelser, voksenuddannelse og folkeoplysning samt højere uddannelse. Målet er at alle får mulighed for at lære og udvikle sig gennem hele livet.

Samarbeidsprogram skal bidrage til en god overgang mellem uddannelserne og mellem uddannelse og arbejdsliv; fremme udvikling og brug af nye undervisnings- og læringsmetoder, for eksempel gennem øget fokus på entreprenørskab, kreativitet og innovation samt digitalisering; styrke børn, unge og voksnes grundlæggende færdigheder.

Visionen for det nordiske samarbejde om uddannelse og forskning er, at Norden også i fremtiden kan være en ledende region for kundskab og velfærd.

Läs rapporten