Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

 
Ný sjálfstæð stofnun fyrir innlent eftirlit, Skólaeftirlitið verður sett á stofn. Verkefni hennar munu felast í eftirliti með námi og kennslu og annarri skyldri eftirlitsstarfsemi. 
Ný stofnun, Skólastofnun, verður sett á laggirnar. Hún fer með yfirstjórn skólamála til að mynda eftirfylgni og mat á opinbera skólakerfinu o.fl. ásamt ábyrgð á áætlanagerð, samræmdum prófum, leyfisveitingum einkaskóla og stjórnun ríkisframlaga. Ýmis stuðningsverkefni, t.d. almenn skólaþróunarverkefni sem njóta forgangs á landsvísu, verða færð til stofnunarinnar.  
Ný stofnun, Stofnun sérkennslumála, verður sett á laggirnar vegna mála er varða börn, unglinga og fullorðna með sérþarfir. 
Skólaþróunarstofnun Myndigheten för skolutveckling (MSU) og Miðstöð sveigjanlegs náms (Nationellt centrum för flexibelt lärande) verða lagðar niður. Ýmis kjarnaverkefni, svo sem þróunarverkefni í forgangi og styrkir til verkefna í upplýsingatækni færast til Skólastofnunar. Samanlagt færast ríflega 40% af verkefnum Skólaþróunarstofnunar (MSU) og um 15% af verkefnum Miðstöðvar sveigjanlegs náms (CFL) til annarra ríkisstofnana. Verkefnum, sem ekki eiga lengur að heyra undir ríkisvaldið, verður hætt.   
Markmiðið með tillögunum er skýrt stjórnskipulag sem eykur yfirsýn yfir stofnanir menntamála í því augnamiði að auka gæði og tryggja jafnan rétt í sænskum skólum. Tillagan felur í sér að menntastofnunum fækkar og að verkefnin verða hnitmiðaðri sem gerir það að verkum að skipurit menntamála verður skýrara og nær borgurunum. Þátttaka ríkisvaldsins verður minni og stjórnun auðveldari.
Sjá á slóðinni
www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91310;jsessionid=a8-0IFq9dkVf