Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 

Syftet är att kunna motivera fler arbetslösa att börja studera och därmed öka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förslaget till det nya studiestartsstödet gäller de som är mellan 25 och 56 år och arbetslösa. Utbildningen ska kunna ske på både grundläggande och gymnasial nivå. Stödet föreslås vara ett bidrag motsvarande 9100 kronor per månad. Den som har barn ska kunna få tilläggsbidrag. Kommunen föreslås fatta beslut om vem som har behov av utbildningen och därmed rätt till stödet. Studiestartsstödet kan komma att införas från den 1 juli 2017 och beräknas omfatta cirka 15 000 personer. Förslaget ska nu ut på remiss.

Läs mer

regeringskansliet.gif