Nytt virtuellt instrument för studier i engelska inom sjöfarten

 
Instrumentet finns på internet och baserar sig på ett fartygs virtuella resa på europeiska vatten och i europeiska hamnar. Under resans gång utför besättningen rutinuppgifter och möter överraskande situationer. Materialet har sammanställts med hänsyn till sjöfartsutbildningen, kompetenshandlingar och reglementen gällande vakt turer (STCW95).
Hela materialet kan fritt laddas ner från http://mareng.utu.fi och det kan också beställas i CD-ROM version.
Mer info ger och material beställningar tar projektkoordinatorerna emot:
Juha Suotmaa, juhsuo(ät)utu.fi