Nyttan med folklig bildning - i nytt ljus

 
På seminariet diskuteras viktiga vägval för folkbildningen utifrån helt ny forskning om folkhögskolor och studieförbund tillsammans med forskare och pedagoger från hela Norden. Hur ser sambandet ut mellan bildning och samhällsnytta? Vad händer med människor som deltar i studiecirklar eller går på folkhögskola? Hur möter vi globalisering och ökande utbildningsklyftor i det mångkulturella samhället? Finns det konflikt mellan nytta och pedagogisk frihet? 
Forskare och pedagoger från hela Norden deltar och vi genomför seminariet i samarbete med Föreningen för folkbildningsforskning. 

Program och information om anmälan finns i bifogad pdf-fil. Man kan också ta del av programmet, information om föreläsarna och uppdateringar om seminariet på Facebooksidan ”Nordiskas idékonferens” 

Plats: Kungälv, Sverige