Nyttig tiltak skifter navn

Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

 

Regjeringen ønsker  fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten. Men den vil skifte navn på dem til Kompetansepluss i arbeidslivet og Kompetansepluss i frivilligheten.
Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Det gir opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, ikt og norsk. Les mer her