Ö-samarbete på Almedalsveckan 2015

 
Ö-samarbete diskuteras under Almedalsveckan 2015

Tre utbildningsinstitutioner inom vuxenutbildning på öar i Östersjön; Gotland, Bornholm, Åland och NVL – Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande, diskuterar tillsammans om hur man kan lösa områdenas speciella utmaningar genom gemensamma utbildningsinsatser inom t.ex. hållbar turism och vid mottagandet av invandrare.
Öarna vill kunna integrera de nyanländas kunskaper och erfarenheter så att både individen och samhället utvecklas och blomstrar. Här arbetar ö-nätverket med att utveckla handlingssinriktade ”To-do” kurser som kan främja ett konstruktivt och varaktigt möte mellan nya invånare och lokala företag och organisationer. Hur kan etniskt entreprenörskap och transnationella kompetenser m.m. bli till ett plus för öarna?

Tid: Tisdagen 30 juni kl. 11.00 - 12.00
Plats: Ålands tält ute på Holmen invid fartyget M/S Michael Sars.  
Du kan också söka på ordet Åland i programmet på www.almedalsveckan.info
 
Paneldebattens deltagare:
-  Kompetenscentrum Gotland:  Bo Kristiansson, rektor och Maud Haag, sektorledare för yrkesutbildning
- Vuxengymnasiet på Åland, Cecilia Stenman, Utbildningsledare
- NVL - Nordisk netværk for voksnes læring, Maria Marquard, dansk NVL koordinator